آرامش به تهران بازگشت لطفا آرامش خود را حفظ کنید و از پخش کردن شایعات بپرهیزید. یکی از مخرب ترین کارهایی که در این اوقات می توان انجام داد، دامن زدن به اتفاقات است. شوخی هایی که در فضای مجازی پخش می شود، بی احترامی به تمام عزیزانی است که در این حادثه، آسیب دیده اند. این حادثه به همه ملت ایران آسیب زده است و باید همه با هم دست به دست شویم و بار دیگر اتحاد خود را به رخ جهانیان بکشانیم چرا که با تلاش نیروهای نظامی و امنیتی کشور، آرامش به تهران بازگشته است و جای نگرانی نیست. ------------------- بروجردی در گفتگو با اخبار 14 شبکه اول سیما: ------------------مهاجمان آموزشهای تروریستی ویزه دیده بودند و با قصد مختل کردن امنیت اقدام به حمله کردند. ------------------نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به سرعت وارد مقابله با تروریستها شدند تا یکی دوساعت بعد صدای تیراندازی وجود داشت اما اوضاع به سرعت تحت کنترل درامد. ----------------- رای پاکسازی نهایی با توجه به اینکه ممکنه افراد دیگری حضور داشته باشند اقدامات امنیتی تا این لحظه ادامه دارد ----------------- با توجه به اینکه مجلس جایگاه مردمی دارد، این عملیات قطعا بزدلانه بوده و چنین حرکات بچه گانه ای در ایران پهناور و پایدار نمیتواند مخل امنیت ما باشد