آفتاب نیوز :رسانه ها اشاره کرده اند که در یکی از قسمت های مجموعه کارتون سیمپسون در سال ۲۰۰۰ میلادی در یک اپیزود اشاره می شود که ترامپ رییس جمهوری شده است. «مت گروئنینگ» خالق این اثر گفته است که ترامپ و ریاست جمهوری او در آن زمان پوچ ترین موضوع خنده دار و شوخی ای بود که به ذهنم من رسید. اکنون هم همین تصور مضحک از او در ذهنم وجود دارد اما گویا موضوع فراتر از طنز بوده است و به تحقق پیوسته است». خالق این اثر گفته است که در آن زمان او این موضوع را در کارتون به تصویر کشید تا به امریکا هشدار دهد که در مسیر دیوانه واری قرار گرفته و چشم انداز روشنی پیش رو ندارد.